субота, 07. децембар 2013.

Сабирамо и одузимамо

САБИРАМО И ОДУЗИМАМО БРОЈЕВЕ ДО  1 000

                                                
  1. Израчунај:

396 + 7 =                                  706 – 9 =
697 + 28 =                               641 – 56 =
375 + 264 =                             1000-894=

  1. Израчунај вредност израза :

( 275 + 69 ) – 157 =______________________________________________

 924-(542 – 126) =______________________________________________

  1. Који је број за 425 већи од 268?

_____________________________________________________________

  1. Од највећег  непарног броја седме стотине одузми претходник броја 396.

______________________________________________________________


  1. Збиру бројева 254 и 369 додај разлику бројева 658 и 499.

________________________________________________________________


6.      За колико је разлика бројева 892 и  128 већа од збира бројева 254  и  189?
_________________________________________________________________

7.      У једном пакету има 156 часописа, у другом 39 мање. Колико их је у трећем ако  је у сва три  пакета укупно 584  часописа?

___________________________________________________________

Одговор:______________________________________________________
Шта смо проверавали:
Умем да :
1.      Сабирам  троцифрен и једноцифрен број
Сабирам  троцифрен  и двоцифрен број
Сабирам троцифрене бројеве
Одузимам једноцифрен број од троцифреног
Одузимам двопцифрен број од троцифреног
Одузимам троцифрене бројеве
2.      Израчунавам вредност израза с две рачунске операције истог приоритета
3.      Рачунам вредност израза на основу захтева ,,већи за''
4.      Одредим и запишем бројеве на основу више захтева и израчунам њихову разлику
5.      Правилно употребим појмове ,,збир'' и ,,разлику'' и рачунам вредност израза
6.      Рачунам збири разлику бројева на основу захтева ,,за колико већи''
7.      Решавам сложен текстуални задатак


Нема коментара:

Постави коментар