субота, 07. децембар 2013.

Провера

1. Шта је завичај?________________________________________________________
Мој завичај је ________________ и припада __________________округу.            Река Дрина настаје код _________________ од река ___________и ______________
_______________језеро је вештачко језеро јер је настало_______________________
Планине у мом завичају су_________________________________________________

2. Рељеф је______________________________________________________________

3.  Назив облика рељефа повежи с његовим описом.

ПЛАНИНА
БРЕЖУЉАК
НИЗИЈА
БРДО

РЕЧНО КОРИТО

КОТЛИНА
   ___ је велика равница чија је надморска висина мања од 200метара.
   ___је удубљење у земљишту кроз које протиче река
   ___је узвишење више од 500м надморске висине.
   ____је равно земљиште окружено планинама и брдима.
   ____је мање узвишење с надморском висином до 200м.
   ____је узвишење с надморском висином од 200-500метара.
                               
4. Воде:  а) Текуће: _____________,__________________ и _________________
               б) Стајаће:______________,__________________и_________________

5.Извор је______________________________________________________________,
а ушће _________________________________________________________________

6. Надморска висина  је ________________________________________________________
7. Какав је крај  приказан на сличицама?


 _______________      ________________              ______________________________

8. Како се назива пут текуће воде од извора до ушћа?  ____________________________


9. Објасни како можемо да одредимо  леву и десну обалу реке.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Водостај  је____________________________________________________________________


11. Упиши  где се на слици налази  ушће  а где извор.

 

12. По чему се текуће и стајаће воде разликују?_____________________________________

_____________________________________________________________________________

13. По чему се разликују природна и вештачка језера?_______________________________

_____________________________________________________________________________


14. Ова планина се налази у Војводини. Некада давно била је острво Панонског мора.
Проглашена је за први национални парк у Србији. О којој планини је реч?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) Стара планина
б) Копаоник
в) Тара
г) Фрушка гора

15. Становници планинских села најчешће се баве сточарством зато што на планинама
       има доста:
а) шума
б) њива
в) пашњака
г) река

Заокружи слово испред тачног одговора.


16. Напиши назив највеће десне притоке Дрине у твом завичају.________________
 Још  само неколико питања: 


1.  Повежи линијама облике рељефа и њихове описе, као што је започето.

равница ·                         · узана, дубока речна долина
котлина ·                          · равница између планина
планина ·                         · равно земљиште без узвишења
клисура ·                          · највише узвишење
брдо ·


2.  Облици рељефа поређани од најнижег до највишег су:

a) равница, планина, брдо

б) брдо, равница, планина

в) равница, брдо, планина


3. Зашто се хидроелектране обично праве на планинским рекама?

а) Зато што планинске реке кривудају.

б) Зато што су планинске реке хладне и бистре.

в) Зато што су планинске реке брзе и снажне.

г) Зато што планинске реке нису пловне.


4. Чега има више у Србији  стајаћих вода или језера?

Коста каже да на то питање не може да одговори јер не зна тачан број језера у
Србији. Марко сматра да Коста греши, јер се и без пребројавања може дати
тачан одговор.

Ко је у праву?

а) Марко

б) Коста

Објасни зашто.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5. Поморавље je назив за:   ( Заокружи слово испред тачног одговора)

а) планине уз реке Велику Мораву, Западну Мораву и Јужну Мораву

б) клисуре река Велике Мораве, Западне Мораве и Јужне Мораве

в) равнице уз реке Велику Мораву, Западну Мораву и Јужну Мораву

г) насеља уз реке Велику Мораву, Западну Мораву и Јужну Мораву6. Којим редоследом је планинар “освајао” планину?

а) врх, страна и подножје

б) страна, врх и подножје

в) подножје, страна и врх


Нема коментара:

Постави коментар